Obradowali niestraszni mieszczanie

marcinl, 18 październik, 2012 - 09:57
Łukasz Orylski

Od 12. do 14.października obradował w Łodzi II Kongres Ruchów Miejskich, na którym spotkali się przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji „trzeciego sektora” z Europy (m.in. Berlina, Brukseli i Dublina) oraz wielu polskich miast. Wielkopolskę reprezentowali delegaci z Puszczykowa, Kalisza i Poznania. Zebrani uczestniczyli w sesjach plenarnych, obradach grup roboczych (poświęconych m.in. polityce przestrzennej, mieszkalnictwu, rewitalizacji, transportowi i kulturze), warsztatach i wykładach. Całość zwieńczył niedzielny happening na rogu ulic Składowej i Węglowej, podczas którego ustanowiono Ministerstwo Miast, zwracając uwagę, że Polska jako jedyny kraj członkowski Unii Europejskiej nie posiada urzędu koordynującego politykę municypalną na szczeblu centralnym. Podczas obrad wiele miejsca poświęcono dyskusji nad założeniami Krajowej Polityki Miejskiej, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podsumowując Kongres na antenie radia TOK FM prezes Stowarzyszenia „My Poznaniacy” Lech Merger podkreślił, że dopiero od niedawna mówi się o problemach miast, akcentując ich uniwersalny charakter. Zdaniem rozmówcy rozgłośni, idea miasta nie jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej, co ilustruje fakt, że jedynym ważnym „miejskim” bohaterem kanonu lektur szkolnych pozostaje Stanisław Wokulski. Jak stwierdził rozmówca rozgłośni, z perspektywy czasowej widać, iż idea miasta jest w Polsce nowa i dopiero uczymy się świadomego życia w nim.

 

Pierwszy KRM odbył się w ubiegłym roku w Poznaniu. W przyjętych wówczas „Tezach o mieście” zwrócono uwagę m.in. na konieczność upowszechnienia idei budżetu partycypacyjnego, rewitalizacji historycznych dzielnic oraz zintegrowania systemów transportu.
 

Już wkrótce na stronach portalu opublikujemy wywiad z przedstawicielem Stowarzyszenia „My Poznaniacy”. Zachęcamy Czytelników do nadsyłania propozycji pytań i zasługujących na poruszenie kwestii na adres: l.orylski@pion.pl Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na stronie www.kongresruchowmiejskich.pl

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz