O WTZ na forum

marcinl, 21 listopad, 2013 - 15:02
red.

WRK ZOP serdecznie zaprasza na III Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie  odbędzie się w dniu 27 listopada 2013 roku (środa) w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu CENTRUM BUKOWSKA w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 w godz. 11-15. III Forum towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych przesłanych przez WTZ w ramach konkursu JA – WIELKOPOLANIN – OBYWATEL. Inicjatywa organizowana jest w ramach Projektu WIELKOPOLSKA STREFA TOLERANCJI. Podczas Forum odbędzie się cykl seminariów, w których udział wezmą eksperci w dziedzinie Ekonomii Społecznej (zaprezentowany zostanie Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020, oferta OWES i innych podmiotów w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami), specjaliści z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnościami, poruszony zostanie wątek kontroli WTZ przez NIK. Ponadto będą miały miejsce również seminaria poświęcone organizowaniu zbiórek publicznych i imprez masowych przez Warsztaty oraz profesjonalnemu wolontariatowi w WTZ. Jednym z celów obrad jest stworzenie przedstawicielom, pracownikom i kierownikom wielkopolskich placówek przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz