Niezwykle udane obrady 59 KDO

marcinl, 11 maj, 2018 - 11:08
Tomasz Wojczak

Dnia 10 maja 2018 r. o godzinie 10:00 odbyło się 59 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego KDO, który uchwalono jednomyślnie. Po czym przegłosowano porządek obrad.

 

Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele Stowarzyszenia Na Tak. Opowiadali o prowadzonym przez to Stowarzyszenie w partnerstwie z Miastem Poznań programie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to kapitalna inicjatywa umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością intelektualną na zdobycie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu i nauczenie się samodzielności. W projekcie przewidziano dwa rodzaje treningów - 3 tygodniowy mający charakter wstępny oraz 3 miesięczny dla osób, które zdobyły już kompetencje umożliwiające im samodzielne mieszkanie. W trakcie pierwszego z treningów uczestnikom projektu towarzyszą trenerzy mieszkaniowi, którzy są do ich dyspozycji przez całą dobę. Natomiast w trakcie treningu 3 miesięcznego wsparcie trenerów ograniczone jest do minimum.

 

Projekt zaprezentowany został przez Panią prezes Stowarzyszenia Na Tak - Halinę Grzymisławską-Słowińską. Bardzo podobało mi się jej wystąpienie, które zostało przedstawione niezwykle rzeczowo i w sposób niezwykle zaangażowany. Pani prezes zauważyła, że problemem w drodze do usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną często jest postawa rodziców, którzy pomimo tego, że mają zapewniony w trakcie realizacji programu kontakt z dziećmi, nie wierzą, że ich pociechy dadzą sobie radę same. Tymczasem jak podkreśliła obecna na sali mama jednego z uczestników projektu jej dziecko doskonale dało sobie radę. Dziecko to zmieniło się bardzo - pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opiece nad chorą siostrą. Jej pociecha stała się dzięki udziałowi w projekcie bardziej samodzielna i dorosła. W trakcie obrad uczestnicy posiedzenia mogli również wysłuchać relacji beneficjentów omawianej inicjatywy. Krzysztof, Ania i Malwina opowiedzieli o tym jak uczyli się gotować, podróżować komunikacją miejską, sprzątać, robić zakupy. Z ich wypowiedzi można było wywnioskować, że doświadczenie to było dla nich bezcenne. Dzięki uczestnictwu w projekcie nie tylko nauczyli się samodzielności, ale dane im było również skosztować życia młodych ludzi w ich wieku. W projekcie mogą bowiem brać udział tylko osoby dorosłe. Na sali byli obecni również pełniąca funkcję kierownika tego wspaniałego przedsięwzięcia Ewa Maciejewska i pedagog specjalny Michał Jastrzębek pełniący funkcję koordynatora jednego z mieszkań - dzięki ich obecności mogliśmy poznać jak wygląda realizacja programu z punktu widzenia pracujących w nim ludzi.

 

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Małgorzatę Cieślak z Urzędu Miasta Poznania postulatów organizacji 3 sektora do Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Obecni na sale przedstawiciele NGO mogli zgłosić swoje potrzeby związane z tym zagadnieniem.

 

Następnie przedstawiciele Grupy Nieformalnej Włącznik zaprezentowali wnioski końcowe z realizacji innowacji społecznej „Cień pomoże ci wyjść z cienia”. Bardzo mi się podobało krótkie i rzeczowe wystąpienie Łukasza Orylskiego i to, że mogliśmy poznać to jak wyglądała realizacja projektu z punktu widzenia beneficjenta i osoby pełniącej funkcję opiekuna/asystenta. Innowacja ta polegała na przeprowadzeniu projektu usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami w sposób nieróżnicujący usług opiekuńczych i asystenckich.

 

Podsumowując powyższe rozważania wypada stwierdzić, że obrady 59 KDO były bardzo ciekawe i wypełnione kapitalnie przygotowanymi prezentacjami, które stały na bardzo wysokim poziomie.

657 komentarzy

Dodaj nowy komentarz