Nabór kandydatów, którzy ocenią pracę III sektora w Poznaniu

marcinl, 3 kwiecień, 2018 - 09:42
red.

Miasto Poznań ogłasza trzeci nabór do bazy kandydatów, którzy poddadzą ocenie projekty organizacji III sektora, starających się o uzyskanie dofinansowania ze środków miejskich na rok 2018.

 

Kierując się tą wstępną analizą Prezydent Miasta powoła członków komisji konkursowych reprezentujących NGO. Na bazie jednej, wspólnej opinii, na którą będą składać się „głosy”  urzędników i przedstawicieli organizacji, Prezydent podejmie decyzję komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla Poznania.

 

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do bazy.

 

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są eksperci, którzy wykazują się aktywnością na wielu obszarach np. pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy dla organizacji pozarządowych, dostrzegać potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.

 

Członkowie komisji konkursowych będą oceniać propozycje w generatorze ofert Witkac.pl. Kandydata do komisji konkursowej może polecić także członek fundacji. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować wyłącznie projekty organizacji, z którymi nie ma ona nic wspólnego. Pozwoli to na bezstronną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

 

Praca w ramach komisji konkursowych jest bezpłatna. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom NGO na jakie działania III sektora w mieście przeznacza się finanse publiczne.

 

Każdy z członków komisji konkursowych ma szansę otrzymać referencje na zakończenie prac  i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

 

Osoby zgłoszone w poprzednich naborach na roku 2018 nie muszą wysyłać zgłoszenia ponownie.

 

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl. Kandydatury można przesyłać do 31 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa Komunikat Prezydenta Miasta Poznania.

 

Więcej informacji, a także formularz oraz komunikat można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz