Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019

marcinl, 6 wrzesień, 2018 - 12:21
red.

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na 2019 rok. Termin konsultacji wyznaczony został na 5 do 20 września 2018 roku.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej już ustawy, które działają na rzecz Miasta Poznania.  Osoby chcące wziąć udział w konsultacjach proszone są wyrażenie pisemnej opinii za pośrednictwem formularza. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 20 września 2018 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl.

 

Drugim sposobem wzięcia udziału w konsultacjach jest uczestnictwo w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania w Sali Białej.

 

Opinię można wyrazić również za pośrednictwem zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza komisji dialogu obywatelskiego.

 

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 maja 46 , 61-728 Poznań, tel. (61) 878 42 36.

 

Formularz konsultacji dostępny jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz