Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

marcinl, 5 wrzesień, 2012 - 13:10
red.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2394/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku ogłosił III edycję Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych".

Celem konkursu jest promowanie „dobrych praktyk" w województwie wielkopolskim w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w okresie 2010-2012 roku, w tym także finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o cechach: różnorodności oddziaływań, innowacyjności, wysokiej dostępności usług, a także inspirowanie samorządów do dalszego wdrażania systemowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 3 września 2012 r.

Zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 28 czerwca 2013 r.

Bliższych informacji udziela:

Aleksandra Krawczyk - tel.: (61) 85 67 326
e-mail:
aleksandra.krawczyk@rops.poznan.pl

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz