Konkurs Mikrodotacji dla wsi

marcinl, 29 maj, 2018 - 08:58
red.

Centrum PISOP zaprasza organizacje pozarządowe z terenu subregionu leszczyńskiego do wzięcia udziału w konkursie na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego zmierzających do utworzenia lub wsparcia w rozwoju istniejącej Wsi Tematycznej.

 

Subregion leszczyński obejmuje powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński i miasto Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz gminę Żerków.

 

Podstawowym celem Konkursu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Dokona się to poprzez tworzenie nowych oraz wsparcie już istniejących Wsi Tematycznych na terenie subregionu leszczyńskiego. Ponadto organizatorom chodzi również o wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą Wsie Tematyczne oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

 

Wnioskowana kwota Mikrodotacji, którą można uzyskać w konkursie to max. 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Organizator wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

 

Maksymalny okres realizacji projektów trwa od 18 czerwca do 17 sierpnia 2018 roku.

 

Projekty współfinansowane zostaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór wniosków potrwa od 25 maja do 8 czerwca 2018 roku do godz. 15:00.

 

Więcej informacji o konkursie i sposobach aplikowania można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz