Konkurs [eS]

marcinl, 11 czerwiec, 2018 - 08:49
red.

Do 20 czerwca 2018 r. można zgłaszać się i przyjmowane są nominacje do Konkursu [eS].

 

W konkursie mogą brać udział podmioty, które są na rynku przynajmniej 12 miesięcy i będą miały zamknięty pełen rok obrotowy dokumentacja za rok 2017.

 

Konkurs [eS] adresowany jest do:

 

- organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. W wypadku aplikacji nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej - trzeba ten rodzaj działalności faktycznie prowadzić

- organizacji pozarządowych prowadzących zakłady aktywności zawodowej

- spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych

- spółdzielni socjalnych osób fizycznych oraz spółdzielni socjalnych osób prawnych

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących działalność gospodarczą i/lub prowadzących zakład aktywności zawodowej

- spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

 

Więcej informacji oraz Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz