Konferencja pod nazwą „Jak wspierać aktywność obywatelską?”

marcinl, 4 kwiecień, 2018 - 08:41
red.

Centrum PISOP zaprasza do udziału w konferencji organizowanej 16 listopada w Poznaniu. Konferencja pn. „Jak wspierać aktywność obywatelską?" dedykowana jest mieszkańcom terenu województwa wielkopolskiego, którzy już wykazują zaangażowanie w zakresie działalności obywatelskiej lub dopiero planują, jak się do tego zabrać.

 

Podczas konferencji przewidziane są rozmowy na temat wszystkich przejawów wspomnianej aktywności.

 

W pierwszej części spotkania uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na pytanie czym jest aktywność obywatelska oraz w jakich formach może ona występować.

 

Zgodnie z planem wydarzenie ma służyć również temu, by możliwie jak najbardziej przejrzyście ukazać w jaki sposób aktywność Wielkopolan wspiera Samorząd Województwa. Przewidziana jest również dyskusja o źródłach finansowania działań społecznych.

 

Drugą część Konferencji wypełnią warsztaty podczas których będzie można uzupełnić wiedzę w zakresie najnowszych zmian w prawie mających wpływ przede wszystkim na działalność organizacji pozarządowych i ich współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Przewidziany jest również czas na wymienienie się opiniami na temat tego, jak usprawnić działania Rad Działalności Pożytku Publicznego.

 

Konferencja ma mieć charakter interaktywny i być nastawiona na dyskusję oraz wymianę doświadczeń.

 

Do prowadzenia poszczególnych części spotkania zaproszono praktyków, którzy opowiedzą o swoich działaniach oraz zainicjują dyskusję.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesłać drogą mailową za pośrednictwem wypełnionego formularza na adres: maciej.nowicki@pisop.org.pl.

 

Więcej informacji udziela Maciej Nowicki pod wskazanym e-mailem oraz numerem telefonu: 61/851 91 34 lub 534 205 699.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wielkopolska Wiara Aktywne Działa".

 

Program oraz formularz Konferencji dostępne są tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz