Kolejne KDO za nami

marcinl, 5 październik, 2018 - 08:34
Martyna Sergiel

Dnia 4 października br. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się 62 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Zebranie rozpoczęło się krótkim odczytaniem protokołu z poprzedniego posiedzenia. Następnie przewodniczący KDO Marcin Halicki wygłosił porządek obrad, który został przyjęty większością głosów.

 

Głównym tematem była dyskusja dotycząca rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wynik konsultacji i wniesionych propozycji przedstawiła Anna Cieślak - koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi w Oddziale Zdrowia.

 

Następnie zaprezentowana została relacja z tegorocznego Dnia NGO w Poznaniu, który miał miejsce na Placu Wolności. Organizatorki wydarzenia zwróciły uwagę na nową formę „rozplanowania” przestrzeni podczas eventu. W tym roku dotychczasowe domki zostały zastąpione przez namioty, w których znajdowali się przedstawiciele III sektora. Na placu było także wydzielonych 9 stref tematycznych, które przyciągnęły sporo zainteresowanych. Z ciekawszych można wymienić strefę gier i zabaw z dawnych lat czy otwartą strefę muzyki. Trudno się dziwić, że wywołało to spore zainteresowanie rodzin z dziećmi.

 

W dalszej części posiedzenia Monika Jędraszewska z MOPRu oraz Natalia Kęsek reprezentująca fundację Królowej Jadwigi zapoznały obecnych ze swoim nowym projektem pod nazwą „Feniks”. Do programu zaproszone są osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie i co jest tutaj kluczowe, do Feniksa kwalifikują się zainteresowani również z lekkim stopniem, co jest rzadkością. Program oferuje wsparcie trenera pracy, psychologa i wiele innych benefitów, dzięki którym łatwiej po ukończonym stażu wejść na rynek pracy.

 

W dalszej części obrad do zgromadzonych skierowane zostało zaproszenie na konferencję „Zrozumieć i Pomóc. I Forum Zdrowia Psychicznego", a także zaprezentowano krótki plan tej  cennej i pierwszej takiego rodzaju inicjatywy. Na zakończenie posiedzenia KDO zgłoszono wolne wnioski i ustalono datę kolejnego spotkania na 8 listopada br.

 

Obrady okazały się bardzo udane, pełne ciekawych wniosków i spostrzeżeń, które mają szansę zaowocować kolejnymi zmianami w Poznaniu, tak aby żyło się zwyczajnie lepiej.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz