Jeszcze możesz zostać animatorem i pracownikiem biurowym

marcinl, 4 lipiec, 2014 - 15:44
red.

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie TWOJE BARIERY - TWOIM WYZWANIEM, który odbywać się będzie we wrześniu oraz na przełomie listopada i grudnia (konieczność uczestnictwa w obu terminach). W programie przywidziane są szkolenia pracownika biurowego oraz „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach IX konkursu, rodzaj zadania 6. Głównym celem projektu jest prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności poprzez: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA - Jeżeli jesteś osobą: pełnoletnią, bez zatrudnienia, w wieku produkcyjnym, mieszkasz w Polsce, posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie jesteś uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej ani pracownikiem zakładów aktywizacji zawodowej to ten program jest właśnie dla Ciebie! Pamiętaj, że wykształcenie nie jest brane pod uwagę.

 

Nie czekaj, to już ostatnia edycja programu!

 

Kurs obejmuje udział w dwóch dwutygodniowych sesjach wyjazdowych obejmujących:

 

1. sesja: 8 – 22 września 2014 r. - Warsztaty aktywizująco-doradcze obejmujące:

a. diagnozę potrzeb oraz możliwości,

b. poradnictwo prawne,

c. poradnictwo doradczo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania ,

d. wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe).

 

2. sesja : 22 listopad - 6 grudnia 2014 r. - szkolenia zawodowe:

  1. kurs pracownika biurowego (m.in. podstawy pisania wniosków aplikacyjnych, podstawy księgowości, obsługa sprzętu itp.)
  2. kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych”.

 

Kurs „Animatora Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych” obejmie m.in. trendy aktywizowania życiowego w organizacjach ON, podstawy prawne zatrudniania, uprawiania sportu, twórczości artystycznej, działalność grup samopomocowych, animowanie czasu wolnego ON, naukę zajęć integracyjnych, rekreacyjnych, itp.

 

Warsztaty zrealizowane zostaną w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem (www.szablewski.pl) i będą trwały dwa razy po 14 dni. Uczestnicy otrzymają BEZPŁATNE zakwaterowanie i wyżywienie a także materiały szkoleniowe. Odpłatność za udział w projekcie (28 dni ) wynosi symboliczne 100 zł.

 

ZGŁOSZENIA:

 

Wypełnione ankiety „Zgłoszenia wstępnego” należy przesłać jak najszybciej na adres: Stowarzyszenie Sportowo - Rehabilitacyjne START ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań lub elektronicznie (mail: start@start.org.pl), lub faxem: (61) 8411 059 tel. (61) 8483 189.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kandydatów. Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkich informacji udziela:

 

Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne „ START ”

ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań

tel./fax: (61) 8483-189, 8411-059

e-mail: start@start.org.pl

www.start.org

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz