Jak rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

marcinl, 7 listopad, 2018 - 11:13
red.

15 listopada 2018 r. o godz. 11:00 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na szkolenie.

 

Nosi ono tytuł: Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+? Zajęcia odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznań. Są one adresowane do beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1, 6.2, 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ich trakcie omówione zostaną kwestie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości przy realizacji projektów WRPO 2014+.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@wup.poznan.pl do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz