Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

marcinl, 9 listopad, 2017 - 10:09
red.

Od 10 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. można składać wnioski do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów.

 

Innowacyjność składanych ofert może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk a także społecznej wartości dodanej. Pomysły mogą być zgłaszane przez dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób. Pomysłodawcy mogą składać dowolną ilość wniosków.

 

Organizator konkursu grantowego oferuje:

 

- wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę

- prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów

- brak wkładu własnego

- minimum formalności

- bezzwrotny grant w wysokości do 50 000,00 zł

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Projektu tutaj i tutaj.

 

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące składania wniosków udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod numerem telefonu: 505 820 079 i za pomocą adresu poczty elektronicznej: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz