I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

marcinl, 6 listopad, 2017 - 10:04
red.

12 listopada 2017 r. w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się I Kongres Inicjatyw Pozarządowych.

 

Na wydarzeniu obecni będą m. in.: Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński, ministrowie i dyrektorzy na co dzień zajmujący się tworzeniem systemu wsparcia trzeciego sektora, a także liderzy środowisk społecznych z całej Polski.

 

Ideą Kongresu jest stworzenie platformy do spotkania się i dialogu dla  społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Kongres stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń organizacji trzeciego sektora,  którym bliskie są takie  wartości jak: oddolna aktywność obywateli, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.

 

Podczas Kongresu zostanie poruszona tematyka roli organizacji obywatelskich w Polsce oraz  mechanizmów gwarantujących ich niezależność. Ponadto dyskusja dotyczyć będzie tego jak skutecznie kontrolować działanie instytucji państwa i samorządu oraz o tym, jak wspomagać je w wykonywaniu zadań publicznych. Rozmowy w trakcie Kongresu obejmą również kwestię finansowania działalności sektora NGO.

 

Wydarzenie to organizuje Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, będąca związkiem stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Celem Konfederacji jest artykułowanie postulatów, które organizacje pozarządowe uznają za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

2 komentarze

Thank you for your post, I

Anonim, 15 styczeń, 2018 - 09:31
Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me ! color switch

Extraordinary articles and

Anonim, 24 grudzień, 2017 - 13:18
Extraordinary articles and incredible format. Your blog entry merits the greater part of the positive input it's been getting. Brian Holm Attorney San Diego

Dodaj nowy komentarz