Fundacja Republikańska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych

marcinl, 5 wrzesień, 2018 - 09:51
red.

Fundacja Republikańska zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Konsultacje obejmować będą  m.in. Radę Działalności Pożytku Publicznego, wzory ofert i umów na realizację zadań publicznych, oraz sprawozdań merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego.

 

W województwie wielkopolskim spotkanie odbędzie się 6 września br., o godz. 9:00 w Pałacu Górków (Muzeum Archeologiczne) przy ul. Wodnej 27 w Poznaniu.

 

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Konsultacje od-nowa, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

 

Konsultacje pisemne dostępne będą od 3.09. br. na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz