Europejski Korpus Solidarności

marcinl, 24 kwiecień, 2019 - 10:08
red.

Do 30 kwietnia 2019 r. potrwa drugi nabór wniosków w programie Europejski Korpus Solidarności.

 

Program złożony jest z trzech komponentów. Pierwszym z nich są projekty wolontariatu.Ich celem jest zapewnieniemłodym ludziom możliwości wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy stanowią odpowiedź na potrzeby społeczne. Mają one przyczynić się do wzmacniania społeczności lokalnych i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia. W praktyce oznacza to zwiększanie ich szans na podjęcie pracy.

 

Drugim komponentem są staże i możliwości zdobycia zatrudnienia. Zapewniają one młodym ludziom możliwość pracy. Pomagają im również w zdobywaniu umiejętności i doświadczenia. Oferty miejsc pracy i staży dotyczą wyłącznie sektora solidarnościowego. Organizacje mogą wnioskować o dofinansowanie na miejsca pracy lub stażu dla młodych ludzi.

 

Ostatnim składnikiem Europejskiego Korpusu Solidarności są „Projekty Solidarności”. Za ich tworzenie i realizację odpowiada grupa, co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzież dzięki nim zrealizuje inicjatywę lokalną będącą odpowiedzią na wyzwania danej społeczności czy regionu. Zagadnienia obejmują tematy istotne dla młodzieży.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz