Centrum Bukowska bez tajemnic

marcinl, 20 sierpień, 2013 - 11:28
red.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o działalności poznańskiego Centrum Bukowska, w przestrzeni którego mieści się m.in. nasza redakcja.

 

Poznań, 19.08.2013.

 

Oświadczenie

 

Świadomi znaczenia zasady transparentności działań Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska” pragniemy poinformować, że:

 

Konkurs na zagospodarowanie pomieszczeń przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu z przeznaczeniem na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu został ogłoszony przez Miasto Poznań w 2012 roku. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, złożona wspólnie przez  czterech partnerów: Centrum PISOP, Wielkopolskie Integracyjne Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolską Radę Koordynacyjną - Związek Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Na Tak. Komisja konkursowa wysoko oceniła  naszą ofertę, czego efektem była umowa na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu podpisana przez przedstawicieli Miasta Poznania oraz wymienionych wyżej podmiotów w  dniu 15. października 2012 roku. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2014 roku.

 

Miasto Poznań nie dofinansowuje, poza przekazaniem lokalu w użytkowanie, prowadzenia Centrum. Wszyscy partnerzy solidarnie ponoszą koszty użytkowania pomieszczeń (tj.  prąd, ogrzewanie, zużycie wody, wywóz śmieci, koszty wyposażenia pomieszczeń w sprzęt przeciwpożarowy oraz monitoring pożarowy). Również koszty bieżącej działalności Centrum Bukowska, związane z prowadzeniem działalności wspierającej poznańskie organizacje pozarządowe, pozyskiwane są przez WRK ZOP, Centrum PISOP, WIFOON oraz Stowarzyszenie Na Tak. W dobie kryzysu finansów publicznych zdobywanie środków na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych nie jest łatwym zadaniem i przystępując do konkursu na prowadzenie Centrum doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z trudności, z jakimi przyjdzie  się zmierzyć  w codziennej pracy (głównie finansowych). Jednak dzięki kreatywności partnerów i dofinansowaniu projektów związanych w prowadzeniem działań w Centrum Bukowska możemy wspierać zarówno tworzące się, jak i już działające organizacje pozarządowe w regionie.

 

Na mocy umowy zawartej z  Miastem Poznań nie mamy możliwości oferowania lokalnym organizacjom pozarządowym miejsca na siedzibę przy ul. Bukowskiej 27/29. Jednakże oddajemy do dyspozycji wszystkim poznańskim organizacjom i inicjatywom społecznym w pełni wyposażone sale szkoleniowe z bezpłatnym dostępem do internetu, klimatyzacją, sprzętem multimedialnym; przestronną salę do tzw. „co-workingu”, gdzie przedstawiciele organizacji mogą korzystać z czterech stanowisk komputerowych, drukarki laserowej i ksero; oferujemy miejsce idealne do wspólnej, kreatywnej pracy - „Współpracownię”, gdzie w nieformalnej atmosferze spotykają się inicjatorzy społecznych działań.

 

Ogromną wagę przywiązujemy w Centrum Bukowska do działań doradczych, poradniczych i edukacyjnych. Od początku realizacji programu udzieliliśmy blisko 1100 bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Wielkopolski ,w tym dla przedstawicieli trzeciego sektora; przeprowadziliśmy ponad 30 szkoleń dla organizacji pozarządowych, pomagamy zdobywać wiedzę na temat inicjatyw lokalnych, organizowania społeczności lokalnej, a także  prowadzenia działalności gospodarczej, czy działalności odpłatnej w organizacji pozarządowej.

 

Oferowane przez nas wsparcie jest całkowicie bezpłatne!

 

Centrum Bukowska stanowi także przestrzeń dialogu obywatelskiego z władzami publicznymi. To właśnie w lokalu przy ul. Bukowskiej 27/29 regularnie odbywają się spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych. Inicjujemy liczne debaty i konsultacje programów strategicznych Urzędu Miasta Poznania. Jedną z bardziej istotnych debat, które odbyły się w Centrum Bukowska było spotkanie  poświęcone Poznańskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Nasza największa sala konferencyjna dosłownie pękała w szwach - świadczy to niezbicie o wadze poruszanych tematów.

 

Z uwagi na fakt, że wiele organizacji pozarządowych działa w trybie popołudniowym lub weekendowym, wprowadziliśmy możliwość korzystania z  infrastruktory Centrum od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 oraz (na konkretne zapotrzebowanie organizacji) również w weekendy.

 

W Centrum Bukowska mile widziane są wszelkie inicjatywy skupione wokół spraw publicznych: czy będzie to międzysąsiedzkie działanie na rzecz nowego placu zabaw czy też  zaangażowanie zespołu firmy w wolontariat pracowniczy - zapraszamy do kontaktu: bezpośredniego w siedzibie Centrum przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, telefonicznego: nr. tel. 61 64 67 757 lub mailowego: info@centrumbukowska.pl.

 

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku: www.facebook.com/CentrumBukowska oraz na www.centrumbukowska.pl  Nie jesteśmy zamkniętą enklawą, dlatego zapraszamy organizacje, zarówno już korzystające z naszego wsparcia, jak i te, które nie miały jeszcze takiej okazji, do przesyłania nam sugestii na temat funkcjonowania Centrum Bukowska lub propozycji działań - żaden głos nie pozostanie bez odpowiedzi. Wesprzemy Państwa w każdym działaniu na rzecz pożytku publicznego! Prosimy jednak pamiętać o  o podstawowej zasadzie udzielanego u nas wsparcia: pomagamy, nie wyręczamy!

 

Z pozarządowym pozdrowieniem

 

Zespół Centrum Bukowska

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz