Burzliwe obrady 68 KDO

marcinl, 8 kwiecień, 2019 - 09:18
Tomasz Wojczak

W miniony czwartek, 4 kwietnia, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się 68 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania protokołu z 67 posiedzenia KDO. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Następnie przez aklamację przyjęto porządek obrad 68 KDO.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia przedstawicieli ZKZL, którzy przedstawili propozycję programu dla organizacji pozarządowych. W jego wyniku 20 lokali miałoby zostać udostępnionych poznańskim organizacjom 3 sektora na preferencyjnych warunkach. Warto dodać, że połowa z pomieszczeń objętych programem miałaby zostać wyremontowana z pieniędzy miejskich. Budżet przeznaczony na rewitalizację proponowanych 10 obiektów to kwota w wysokości pięciuset tysięcy złotych. Czynsz za wynajęcie takiego lokalu miałby docelowo wynosić 1 zł lub 3 zł (+ podatek vat) i opłaty za media i wywóz śmieci. Projekt jest w sferze planowania i nie został jeszcze zatwierdzony do realizacji przez władze Miasta Poznania. Dlatego przedstawiciele poznańskich organizacji mogli wyrazić swoje zdanie na temat programu.  Ta część posiedzenia przybrała formę konsultacji społecznych. W dyskusji aktywnie uczestniczyli Konrad Kołbik i Aleksandra Orchowska Przyjęto stanowiska KDO odnoszące się do omawianego projektu.

 

W dokumencie, który został przyjęty jednogłośnie, członkowie KDO argumentowali, że organizacjom pozarządowym ze stolicy Wielkopolski potrzebny jest nie kolejny program, lecz długofalowa polityka. Członków KDO zaniepokoił fakt, że ich organizacje musiałyby wyłożyć duże kwoty na remonty lokali, a Miasto Poznań udostępniłoby im w ramach projektu pomieszczenia jedynie na okres 3 lub 5 lat. Nie podobał im się również zapis o kaucjach, a także to, że do programu zakwalifikowano tylko 20 lokali.

 

Następnym punktem obrad była sprawa przyklęku autobusów na każdym przystanku omawiana podczas 67 posiedzenia KDO. Przewodniczący KDO odczytał list od przedstawicieli MPK i ZTM, z którego wynikało, że wprowadzenie tzw. przyklęku autobusów nie jest możliwe ze względu na wysokie koszty. Wprowadzenie przyklęku na każdym przystanku generowałoby koszt w wysokości 20 milionów złotych, co nie jest możliwe. Członkowie KDO zobligowali jednak MPK i ZTM do wprowadzenia cyklicznych szkoleń dla motorniczych i kierowców autobusów. Zwiększyłyby one ich empatię w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Sugerowano także wprowadzenie poradnika dla kierowców pojazdów MPK, dotyczącego savior vivr-u wobec osób z niepełnosprawnościami.

 

Następnie odbyła się prezentacja projektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Projekty Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zostaną przez nas omówione w osobnych artykułach.

 

W trakcie wolnych wniosków i głosów poruszono bulwersującą sprawę hulajnóg miejskich porzucanych byle gdzie przez ich użytkowników. Osoba opowiedziała o dwóch osobach niewidomych, które się o te pojazdy potknęły, w wyniku, czego doznały obrażeń.

 

Obrady 68 KDO były niezwykle owocne i udane. Mimo dużej różnicy zdań dyskusja toczona była na wysokim poziomie merytorycznym.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz