Burzliwa dyskusja podczas 67 obrad KDO

marcinl, 8 marzec, 2019 - 10:13
Tomasz Wojczak

Dnia 7 marca 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się 67 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania Protokołu z 66 KDO, który przyjęty został jednogłośnie. Następnie odczytano proponowany porządek obrad. Zebranym na sali przedstawicielom organizacji pozarządowych udało się omówić jedynie jego dwa elementy. Ponad połowę spotkania poświęcono na omówienie kwestii dostępności pojazdów miejskiej komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Dyskusję rozpoczęto od odczytania pisma skierowanego przez Marzenę Urbańczyk do Przewodniczącego KDO Marcina Halickiego, które zostało poddane szczegółowej dyskusji. Wzięli w niej udział przedstawiciele ZTM i MPK.

 

Wspomniany dokument dotyczył kilku przypadków rażących zaniedbań popełnionych przez pracowników MPK na trasie kursowania zastępczej linii autobusowej na trasie od ronda Starołęka do Osiedla Lecha. Przedstawione przypadki stały się podłożem do bardzo ożywionej dyskusji o dostępności poznańskich autobusów i tramwajów dla osób z niepełnosprawnościami. Do najbardziej znaczących zaniedbań popełnianych przez MPK wskazanych przez przedstawicieli KDO należało m. in. brak odpowiedniego sprzętu do obsługi platform, za pomocą, których osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich wjeżdżają do autobusów (w części pojazdów MPK), brak platform w części autobusów, niesprawność części autobusów do tzw. przyklęku, stawanie pojazdów komunikacji miejskiej na przystankach autobusowych w dowolny niemalże sposób, brak informacji dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu o prawach i możliwościach pasażera. Na te argumenty przedstawiciele MPK odpowiedzieli m. in. tym, że szkolą kierowców z zakresu udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami w ramach BHP. Ponadto argumentowali, że wykonywanie tzw. przyklęku przez autobusy na każdym przystanku spowoduje znaczący wzrost kosztów ponoszonych przez MPK i wydłuży czas przejazdu autobusów.

 

Dla usunięcia istniejących problemów członkowie KDO zaproponowali następujące rozwiązania. Przede wszystkim wykreślenie linii na przystankach, w których autobusy i tramwaje musiałyby się zmieścić stając na nich, co znacząco ułatwiłoby korzystanie z komunikacji publicznej osobom z dysfunkcjami wzroku. Przygotowanie „wlepek” i plakatów, które w formie kampanii reklamowej mogłyby przybliżyć osobom z niepełnosprawnościami ich prawa i obowiązki. Na stornie MPK znajduje się tego typu regulamin, lecz jak argumentowali przedstawiciele KDO nie został on przetłumaczony na język migowy i alfabet czytelny dla osób niewidomych. Ponadto członkowie KDO wskazywali na konieczność prowadzenie empatycznych szkoleń dla pracowników MPK, które pozwoliły by im się wczuć w sytuację osoby z niepełnosprawnościami.

 

Po długiej i burzliwej dyskusji głos zabrały przedstawicielki Poznańskiego Stowarzyszenia Amazonki. Działa ono roku 1991. Pomaga ono szerokiemu spektrum pacjentów z chorobami onkologicznymi, zwłaszcza zaś kobietom z rakiem piersi. Spektrum udzielanej pomocy jest bardzo szerokie. Obejmuje ono zarówno działania związane z udzielaniem wsparcia pacjentom onkologicznym „przy szpitalnym łóżku” jak i szeroko pojętą rehabilitację i aktywizację społeczną amazonek, realizowaną dzięki dotacjom z PFRON i Urzędu Miasta Poznania. Stowarzyszenie to realizuje m. in. projekt „Razem przez Góry”, program „Poznaj Poznań i Wielkopolskę” oraz obecny w świadomości poznaniaków projekt „Badaj się”.

 

Obrady były bardzo udane i owocne. Mam nadzieję, że zaowocują one powstaniem komisji złożonej z przedstawicieli MPK, ZTM i członków KDO, która przyczyni się do poprawy dostępności środków publicznej komunikacji miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz