Ankietowa ocena współpracy na linii Samorząd - NGO

marcinl, 26 styczeń, 2018 - 09:40
red.

Do 30 stycznia 2018 r. wielkopolskie organizacje pozarządowe mogą wypełnić ankietę ewaluacyjną za pomocą, której Samorząd Województwa Wielkopolskiego chce zdiagnozować złe i dobre strony współpracy na linii Samorząd - NGO.

 

Ankieta obejmuje współpracę organizacji trzeciego sektora z Samorządem w roku ubiegłym, Jest częścią trzeciej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu, Jakości Współpracy.

 

Wyniki badania ankietowego są jednym z podstawowych materiałów źródłowych dla specjalistów oceniających współpracę w dziedzinach, wyróżnionych zgodnie z „Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prosi o przesłanie wypełnionej ankiety za pomocą adresu poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl do 30 stycznia 2018 r.

 

Więcej informacji i ankietę do wypełnienia można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz