68 obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego już niebawem

marcinl, 29 marzec, 2019 - 12:57
Martyna Sergiel

4 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17. odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

W programie posiedzenia planowana jest dyskusja i przyjęcie stanowiska KDO w sprawie programu „Lokal dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedsiębiorstw społecznych". Będzie miało miejsce również przyjęcie stanowiska oraz rekomendacji KDO w sprawie dostępności komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu.

 

Następnie zebranym przybliżona zostanie prezentacja oferty Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, którą zamknie dyskusja na temat odpłatnego dostępu do oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Na zakończenie posiedzenia przyjęte zostaną wolne wnioski i głosy.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz