Profesor Walery Pisarek nie żyje

marcinl, 7 listopad, 2017 - 11:00
Zofia Sawikowska

Kultura Polska poniosła niepowetowaną stratę. W wieku 83 lat zmarł wybitny językoznawca prasoznawca prof. Walery Pisarek.

 

Urodził się w 1931 roku w Rabce. Szkołę powszechną skończył w 1943r na tajnych kompletach. Po ukończeniu liceum studiował w Krakowie na uniwersytecie Jagiellońskim filologię polską. Pracował w bibliotece, a następnie w Tygodniku Powszechnym.

 

Jego kariera naukowa toczyła się błyskawicznie. W 1966 został doktorem nauk humanistycznym, a kilka lat później habilitowanym. W 1982 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 r. - tytuł prof. zwyczajnego.

 

Był założycielem studiów dziennikarskich przy UJ oraz pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego im Jana Pawła II w Krakowie.

 

Znakomity językoznawca, wybitny uczony i niezwykły człowiek.  Twórca nowej dziedziny lingwistycznej - interdyscyplinarnego prasoznawstwa. Zbudował jej teoretyczne podstawy, wyznaczył obszar badań oraz ustalił metody analizy językowej. Inicjator ustawy o języku polskim. Autor 700 publikacji. Wydał też słownik ortograficzny języka polskiego i wiele podręczników, które do dziś są na liście podręczników dla studentów dziennikarstwa.

 

Walery Pisarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim tegoż Orderu oraz Medalem KEN.

 

Cześć jego pamięci!

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz