Rusza projekt E-SENIOR 65+

t.wojczak@pion.pl, 12 lipiec, 2018 - 10:37
red.

Celem projektu jest aktywizacja osób, które przekroczyły 65 rok życia w dziedzinie podwyższenia kompetencji pracy z komputerem. Do uczestników kierowane będą działania szkoleniowe oraz animacyjne. Nie ma określonej górnej granicy wieku beneficjenta projektu.

 

Efektem programu ma być angażowanie osób w jesieni życia w tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz rozwój umiejętności korzystania z technologii na co dzień.

 

Projekt ma trwać 3 lata. Wsparcie zaplanowano dla seniorów wyłącznie z gmin, które wcześniej zadeklarowały udział w projekcie.

 

Szkolenia kompetencji cyfrowych seniorów rozpoczną się już w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

Szkolenia gwarantują każdemu beneficjentowi nabycie praktycznych umiejętności, takich jak:  obsługa Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Pomogą także usprawnić komunikację online,  a także wszelkie czynności podejmowane przez Internet.

 

W projekcie zaplanowano między innymi:

 

 Szkolenia kompetencji cyfrowych na różnych poziomach:

 poziom podstawowy – realizowany  w dwóch wersjach:

 

szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i Internetu

 

szkolenia rozszerzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji online i w pracy z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają większego wsparcia

 

poziom zaawansowany – 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały podwyższyć już posiadane kompetencje cyfrowe

 

projekty animacyjne – grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności lokalnej

 

Każdy z uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w projekcie. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów.

 

Senior, który będzie obecny na zajęciach, po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet.

 

Sprzęt teleinformatyczny zakupiony na potrzeby realizacji projektu zostanie przekazany gminom, w których wzięła udział największa liczba uczestników.

 

Społeczność lokalna zgłoszonych gmin ma niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjno-aktywizacyjnym.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.  

 

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz