Opieka zdrowotna nad uczniami

t.wojczak@pion.pl, 20 marzec, 2019 - 10:21
red.

Rządowy projekt ustawy sugeruje koniczność zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.

 

Nowe regulacje prawne określają też zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

 

Opiekę zdrowotną nad dziećmi w trakcie ich pobytu w szkole będą sprawować: lekarz dentysta, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Ich świadczenia będą realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, zaś opieka stomatologiczna - w szkolnych gabinetach stomatologicznych, gabinetach współpracujących, zlokalizowanych poza szkołą lub dentobusach. W tekście projektu ustawy po raz pierwszy określono też szeroki zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia warunków organizacyjnych tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

 

Szkoły będą musiały nieodpłatnie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej. W przypadku braku szkolnego gabinetu dentystycznego, placówka edukacyjna będzie musiała podpisać umowę z dentobusem lub przychodnią wykonującą świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych.

 

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami prowadzone będzie przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy wchodzą w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz