Niewidomi na nowoczesnym rynku pracy

kasiab, 4 wrzesień, 2014 - 18:30
red.

Fundacja Szansa dla Niewidomych jest autorem projektu „Akademia Ekonomii Społecznej – niewidomi na nowoczesnym rynku pracy”.

Projekt adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób z dysfunkcjami narządu wzroku, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają 15 - 30 lat i mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest nabycie przez te osoby kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia m.in. z zakresu ekonomii społecznej, pracy biurowej czy obsługi komputera.

Każdy uczestnik projektu otrzyma na własność urządzenia pomocne w codziennym życiu.

Projekt kończy się 3 miesięcznym płatnym stażem zawodowym realizowanym w formie świadczenia pracy w charakterze pracownika biurowego w firmach, organizacjach lub w podmiotach ekonomii społecznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie „Akademia Ekonomii Społecznej -niewidomi na nowoczesnym rynku pracy” powinny skontaktować się z Fundacją Szansa dla Niewidomych ul. Lindego 6, pokój 2 60-573 Poznań, tel.: 695 966 542,  e-mail: poznan@szansadlaniewidomych.org

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz