(Nie)Sprawni w Kulturze

marcinl, 8 kwiecień, 2019 - 09:14
red.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza do udziału w programie (Nie)Sprawni w Kulturze.

 

Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często spotykają się z barierami, które stają się często przyczyną frustracji i lęku. Ludzie ci odczuwają ograniczenia swoich ciał i niechęć ze strony społeczeństwa. Uczucie to często powodowane jest przez stereotypy. Proponowany przez Muzeum program ma za zadanie „oswajać z niepełnosprawnością” przybliżając świat ludzi z dysfunkcjami. Projekt ten uczy wrażliwości a jego celem podstawowym jest pokazanie, że każdy człowiek ma pragnienia i marzenia niezależenie od stanu zdrowia. Omawiana inicjatywa edukacyjna oparta jest o idee Johna Deweya, który oprał swe metody nauczania na pomyśle zawartym w twierdzeniu, że człowiek uczy się przez doświadczenie.  Dlatego też edukatorzy poddają uczestników projektu zadaniom polegającym na rozwiązywaniu problemów, w których doświadczają osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki temu osoby zdrowe poznają rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami i uzyskują wiedzę na temat jak postępować.

 

Zajęcia edukatorzy muzealni prowadzą od wtorku do piątku w godz. 10:00 - 14:30.

 

Cena od osoby to 7 zł.

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 61 427 50 10 wew. 223.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz