Metoda Dobrego Startu

marcinl, 12 marzec, 2019 - 12:51
red.

W dniach od 23 do 24 marca 2019 r. Centrum Szkoleń Educo zaprasza na szkolenie zatytułowane „Metoda Dobrego Startu”.

 

Warsztat odbędzie się w Poznaniu. Jego uczestnicy uzyskają przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie adresowane jest f do nauczycieli szkół podstawowych, szkół specjalnych, nauczycieli pracujących w przedszkolach, ośrodków rehabilitacji, logopedów, psychologów.

 

Koszt uczestnictwa z zajęciach to 380 zł.

 

Podstawowe cele szkolenia:

 

I Prezentacja głównych założeń Metody Dobrego Startu

II Prezentacja materiałów przeznaczonych do pracy Metodą Dobrego Startu

III Nabycie praktycznych umiejętności:

 

- prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

- samodzielnego projektowanie wzorów graficznych oraz dobierania lub układania do nich piosenek i wierszyków

- wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów osiąganych przez dzieci

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie z Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz zaświadczenie poświadczające doskonalenie zawodowe.

 

Na zajęcia można zapisywać się za pomocą numeru telefonu: 667 360 005 lub adresu poczty elektronicznej: biuro@educo.zgora.pl.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz