„Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022"

marcinl, 14 maj, 2019 - 12:16
Ewelina Węglewska

24 maja br. w Sali posiedzeń nr 2 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34 w godzinach 10:00 - 14:00 odbędzie się spotkaniu grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych działającej przy Komitecie ds. Ekonomii Społecznej, prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

Grupa robocza ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych została powołana w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w latach 2015-2018.

 

Obecnie spotkania grupy będę realizowane w ramach nowego projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022".

 

Celem nowego projekty jest spojrzenie na kwestię rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami z wielu różnych perspektyw i dlatego do wzięcia udziału w spotkaniach grupy zaproszono przedstawicieli różnych organizacji/instytucji/podmiotów pracujących z i działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. będzie pierwszym spotkaniem grupy w ramach nowego projektu i będzie miało formę warsztatów.

 

Założeniem organizatorów jest, aby w ramach prac grupy podejmowane były działania mające na celu inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Wszyscy, którzy zechcą wziąć udział w spotkaniu i włączyć się w prace grupy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, proszeni są o przesłanie imiennego zgłoszenia drogą e-mailową na adres: barbara.nadolinska@rops.poznan.pl do dnia 20.05.2019 r.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz