Konferencja „Szansa - Potencjał - Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

marcinl, 7 kwiecień, 2017 - 10:27
Tomasz Wojczak

31 marca 2017 r. w budynku poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się konferencja naukowa: „Szansa - Potencjał - Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

 

Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, który powitał wszystkich i życzył owocnych obrad. Konferencja odbyła się pod patronatem Krzysztofa Michałkiewicza - sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na sali obrad obecni byli posłowie na Sejm RP - Tadeusz Dziuba i Bartłomiej Wróblewski. Na uwagę zasługuje niecodzienna formuła konferencji. Każde wystąpienie trwało maksymalnie 10 minut i zawierało tylko prezentację najważniejszych tez referatu.Bardzo mi się to podobało. Wystąpienia prelegentów dotyczyły bardzo zróżnicowanej problematyki oscylującej wokół tematyki związanej z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Pokazywały one jak wiele jeszcze należy zrobić - np. okazuje się, że w Polsce nie ma żadnych ułatwień dla wykładowców akademickich z niepełnosprawnościami pracujących na uczelniach wyższych. Na konferencji podpisano porozumienie o współpracy między PFRON a Uniwersytetem Ekonomicznym.

 

Konferencji towarzyszył Pierwszy Przegląd Filmów Integracyjnych. Do konkursu zgłoszono 6 filmów. Były to następujące produkcje: 10 lat ZAZÓW, Socjalny Ośrodek Wychowawczy, Nie chcę być strażakiem, Otwarcie spółdzielni socjalnej alternatywy 21, Kampania Niezależne Życie oraz Free Hugs. Pierwszą nagrodęJury zdobył film Nie chcę być strażakiem, który został uhonorowany również nagrodą publiczności.

 

Konferencja była niezwykle ciekawa i owocna. Miejmy nadzieje, że proponowane zmiany w polityce zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zostaną dzięki niej wprowadzone w życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz