Jak funkcjonuje nasz wzrok?

kasiab, 4 wrzesień, 2014 - 11:04
red.

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu organizuje szkolenia dotyczące funkcjonowania wzrokowego.

Szkolenia adresowane są do tyflopedagogów, terapeutów SI, pedagogów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  oraz innych specjalistów pracujących z uczniami  posiadającymi problemy wzrokowe.

Zadaniem szkoleń jest dostarczenie wiedzy na temat funkcjonalnych następstw zaburzeń widzenia, analizy dokumentacji medycznej i sposobów pomocy osobom słabowidzącym oraz dostarczenie wiedzy na temat anatomii, fizjologii i neurofizjologii widzenia, rozwoju widzenia u dzieci oraz wpływu wzroku na rozwój kompetencji szkolnych.

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi sposobami oceny funkcji wzrokowych.

Tematy szkoleń:

 

  1. 20-21.09. 2014r. - Rehabilitacja wzroku słabowidzących (20 godzin ) - prowadzący dr Antonina Adamowicz-Hummel;
  2. 04.10.2014r. - Wpływ wzroku na naukę (8 godzin) prowadzący: ortoptystka i  terapeuta SI Agnieszka Rosa.


Więcej informacji na temat szkoleń znajdą Czytelnicy na stronie www.srnis.org.

Zgłoszenia należy kierować na adres: stowarzyszenie_mis@pczta.onet.pl.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz