Edukacja Włączająca w Praktyce

t.wojczak@pion.pl, 20 marzec, 2019 - 10:16
red.

13 kwietnia 2019 r. Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poznaniu zapraszają na Konferencję Edukacja Włączająca w Praktyce.

 

 

Wydarzenie dotyczyć będzie konieczności i możliwości dostosowania procesu nauczania do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Poznania. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu przy ulicy Hezjoda 15. Koszt udziału w wydarzeniu to 120 zł.

 

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą adresu poczty elektronicznej:

poznan@nowanadzieja.com.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej i wysłaniu jej na adres mailowy należy dokonać opłaty na podane konto w ciągu 7 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

 

 

Plan konferencji przewiduje:

8.30 - 9.00 – rejestracja

9.00 – 9.15 – otwarcie Konferencji – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu Helena Paszkiewicz, Prezes Fundacji „Nowa Nadzieja” Piotr Tomankiewicz,

9.15 -10.00 Edukacja włączająca - od teorii do rzeczywistości – mgr Aneta Jagielska, pedagog- terapeuta, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu

10.00 – 10.45 Byłoby miło, gdyby tak było, jak stanowią rozporządzenia. Edukacja włączająca w praktyce – dr Justyna Leszka WPA UAM, Fundacja „Nowa Nadzieja”

10.45 -11.30 Dyskusja

11.30 – 12.15 Przerwa

12.15 – 14.15 Pierwszy blok warsztatowy

14.15 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.45 Drugi blok warsztatowy

 

W ramach bloków warsztatowych uczestnicy Konferencji wybierają dwa różne warsztaty, zaznaczając wybór w karcie zgłoszeniowej

 

12.15 – 14.15

A1. Jak pomagać nie wyręczając?- wsparcie ucznia z niepełnosprawnością ruchową – mgr Angelika Kowalczewska

A 2. Pomóż mi słyszeć, mówić i lepiej rozumieć świat- praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej – mgr Elżbieta Moszyk

A 3. Uczeń niewidomy i słabowidzący- o jego trudnościach i naszych wyzwaniach - mgr Aldona Gryczka-Beszterda

A 4. Uczeń z autyzmem i ZA w szkole – to się może udać! – dr Wanda Baranowska

A 5. Problem ukryty – uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole – dr Joanna Cichla

A 6. Dysleksja – problem znany i wciąż odkrywany. O sposobach wspierania dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dr Justyna Leszka

 

14.45– 16.45

B 1. Jak pomagać nie wyręczając?- wsparcie ucznia z niepełnosprawnością ruchową – mgr Angelika Kowalczewska

B 2. Pomóż mi słyszeć, mówić i lepiej rozumieć świat- praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej – mgr Elżbieta Moszyk

B 3. Uczeń niewidomy i słabowidzący- o jego trudnościach i naszych wyzwaniach - mgr Aldona Gryczka-Beszterda

B 4. Uczeń z autyzmem i ZA w szkole – to się może udać! – dr Wanda Baranowska

B 5. Problem ukryty – uczeń niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole – dr Joanna Cichla

B 6. Dysleksja – problem znany i wciąż odkrywany. O sposobach wspierania dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dr Justyna Leszka

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz