Dzień otwarty

marcinl, 9 luty, 2018 - 09:22
red.

7 marca 2018 r. w godz. 10:00 - 18:00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zawsze Razem" mająca siedzibę na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu zaprasza na „Dzień otwarty”.

 

Szkoła ta jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest dedykowana dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzężeniami, w normie intelektualnej oraz z lekką i głębszą niepełnosprawnością. Nauka w szkole jest całkowicie nieodpłatna. Uczniowie placówki mają zapewniony bezpłatny dowóz na terenie Poznania oraz gminny. Poza realizowaniem zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej szkoła zapewnia:

 

- indywidualne podejście do ucznia

- zajęcia z psychologiem i neurologopedą

- atrakcyjne zajęcia dodatkowe, m.in.:

 

dogoterapia, hipoterapia, elementy żeglarstwa, zajęcia teatralne, arteterapia, muzykoterapia, boccia, udział w zawodach Olimpiad Specjalnych, wycieczki, wyjścia do kina w ramach Klubu Filmowego, zajęcia kulinarne.

 

Placówka ta współpracuje z Ośrodkiem Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”, który zapewnia jej uczniom: rehabilitację, fizykoterapię i ćwiczenia korekcyjne. Zajęcia te są skorelowane z planem zajęć edukacyjnych.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz