ZUS Partnerem PFRON

kasiab, 22 wrzesień, 2017 - 13:49
Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

W czwartek 21 września miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sygnatariuszami porozumienia byli dyrektorzy czterech oddziałów ZUS w Wielkopolsce i dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON.

 

Podstawowym celem porozumienia jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń, które będą służyć intensyfikacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poprzez upowszechnianie informacji o korzyściach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, rozwiązaniach prawnych oraz przywilejach.

 

W ramach umowy, planowane są konsultacje na temat zapisów w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i Kodeksie pracy. Strony zobowiązują się także do wspólnych działań w zakresie organizacji konferencji, szkoleń i warsztatów dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pragną również podnosić kwalifikacje pracowników ZUS i PFRON w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Porozumienie, które zostało podpisane stanowi regionalną odpowiedź wielkopolskich oddziałów na porozumienie podpisane w maju br. pomiędzy ZUS i PFRON na gruncie ogólnopolskim.

 

Zapowiedzią współpracy były już wcześniej podejmowane przez obie instytucje działania, takie jak konferencja „Szansa – potencjał – możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, która odbyła się w marcu tego roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, czy konferencja „Zatrudnienie w administracji publicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych”, która miała miejsce w czerwcu br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas tej konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące trzech pilotażowych programów PFRON: Stabilne Zatrudnienie, Absolwent, Praca – Integracja. W ostatnich dniach w II Oddziale ZUS w Poznaniu odbyła się natomiast debata ekspercka nt. „Przedsiębiorco nie bój się niepełnosprawnych”.

 

Więcej informacji:

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

61 841 68 97, 502 008 676

marlena.nowicka@zus.pl

 

1 komentarz

Much obliged for the decent

Anonim, 24 grudzień, 2017 - 14:18
Much obliged for the decent blog. It was exceptionally helpful for me. I'm upbeat I discovered this web journal. Much obliged to you for imparting to us,I too dependably gain some new useful knowledge from your post. Brian Holm Attorney San Diego

Dodaj nowy komentarz