Wydarzenia sprzed wieku, czyli o końcu zaborów, cz. 3

marcinl, 9 listopad, 2018 - 10:49
Tomasz Wojczak

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezentujemy cykl artykułów historycznych o wydarzeniach sprzed wieku.

 

Lubelski rząd Ignacego Daszyńskiego budził obawy narodowych demokratów i innych środowisk prawicowych, które nie mogły przejąć władzy od pozbawionych autorytetu członków Rady Regencyjnej. Prawdziwym mężem opatrznościowym okazał się Józef Piłsudzki, który przybył do Warszawy dnia 10 listopada prosto z niemieckiego więzienia, w którym przebywał za odmowę złożenia zaborcom przysięgi wojskowej.

 

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudzki rozpoczął przejmowanie władzy nad wojskiem, przygotowania do utworzenia rządu niepodległej Polski oraz przeprowadzenia wyborów do sejmu. Wystosował także noty dyplomatyczne do innych państw oraz stworzył najpotrzebniejsze akty ustrojowe na potrzeby odradzającego się jak feniks z popiołu państwa. Piłsudzki pełniący funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa powołał pierwszy rząd niepodległego kraju z Jędrzejem Moraczewskim na czele.

 

Tworzenie polskich instytucji i przejmowanie terytoriów z rąk wojsk okupacyjnych przebiegało na ogół spokojnie. Dzięki zręcznie przeprowadzonym negocjacjom udało się doprowadzić do ewakuacji Austriaków i Niemców z terenów Polski centralnej. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że już w listopadzie rozpoczęły się walki z Ukraińcami o Lwów, a w grudniu wybuchło powstanie Wielkopolskie, Niejasne było to co stanie się z Wilnem, Gdańskiem, Śląskiem i Mazurami.

 

11 listopada to dzień, o którym powinniśmy wszyscy pamiętać. Tego dnia zakończyły się zabory i doszło do powołania państwa Polskiego, którego dziedzictwo okazało się trwałe, zwłaszcza w dziedzinie kultury.

 

Cykl artykułów opracowano na podstawie książki Andrzeja Piaseckiego zatytułowanej Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów polski 1918- 2018., wydanej przez PWN.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz