Wydarzenia sprzed wieku, czyli o końcu zaborów, cz. 2

marcinl, 8 listopad, 2018 - 10:54
Tomasz Wojczak

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezentujemy cykl artykułów historycznych o wydarzeniach sprzed wieku.

 

Dla odzyskania przez Polskę niepodległości na forum międzynarodowym bardzo znacząca była działalność Romana Dmowskiego. Osoba ta była głównym ideologiem narodowych demokratów. Swe starania o wolną Polskę Dmowski rozpoczął w Rosji, które następnie kontynuował na Zachodzie. Do jego najistotniejszych inicjatyw należy powołanie w roku 1917 Komitetu Narodowego Polskiego. Jego siedziba mieściła się w Paryżu. Przez część państw zachodnich Komitet ten był uważany za namiastkę rządu nowej, wolnej Polski.

 

W październiku 1918 r. na ziemiach naszego kraju stacjonowały armie niemieckie i austro-węgierskie. W Warszawie działała Rada Regencyjna ustanowiona przez okupantów. Tymczasem na prowincji rozpoczęło się tworzenie struktur przyszłego wolnego Państwa Polskiego. Działo się to m. in. w Krakowie, Cieszynie, Lwowie, Poznaniu i Lublinie. W ostatnim z wymienionych miast, dnia 7 listopada powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Na jego czele stanął Ignacy Daszyński. Zasięg oddziaływania tej instytucji był lokalny, a jej ludowo-lewicowy charakter ograniczał jej znaczenie. Jednakże zapowiedziane przez rząd Daszyńskiego reformy socjalne, takie jak nadziały ziemi, ośmio godzinny dzień pracy oraz proponowany parlamentarno-gabinetowy ustrój państwa stworzyły standardy polityczne, które musiały być uwzględnione przez przyszłe władze.

 

W artykule tym przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z działalnością dyplomatyczną Polaków, która prowadziła ich ku odbudowie wolnego kraju oraz tworzenie struktur niepodległej Polski począwszy od października 1918 roku. W następnym tekście cyklu zaprezentujemy odzyskanie przez Polskę wolności.

 

Cykl artykułów opracowano na podstawie książki Andrzeja Piaseckiego zatytułowanej Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów polski 1918- 2018., wydanej przez PWN.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz