Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

marcinl, 27 kwiecień, 2018 - 22:16
Tomasz Wojczak

Flaga jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli państwowości. Ukazywanie przynależności i tożsamości narodowej dzięki barwom na fladze jest powszechnie używanym kodem komunikacyjnym. W wielu państwach święto flagi od dawna ma swoje stałe miejsce w kalendarzu.

 

Dzień flagi obchodzony jest między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Meksyku, na Ukrainie oraz Litwie. Podstawowym dokumentem regulującym polskie symbole narodowe jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. 1980 Nr 7 Poz. 18 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity). Powyższa regulacja prawna wielokrotnie była nowelizowana. Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie Święta Flagi. U jego genezy legł poselski projekt z 15 października 2003r. zakładający ustanowienie Dnia Flagi RP w dniu 2 maja. Inicjatywa ta należy do posłów Platformy Obywatelskiej. W trakcie prac nad zmianami prawnymi senatorowie zaproponowali poprawkę dotyczącą wprowadzenia święta Orła Białego. Jednak nowelizacja ta została przez Sejm odrzucona i dzięki temu uchwalono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie z dnia 20 lutego 2004r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej w dodano artykuł 6a, który dzień 2 maja ustanowił Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podsumowując uczynienie dnia 2 maja świętem ma swe uzasadnienie w historii. 2 maja był w komunistycznej Rzeczypospolitej Ludowej dniem obowiązkowego zdejmowania flagi po Święcie Pracy, co związane było z zakazem obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dlatego jako Polaka bardzo cieszy mnie to, że święto to obowiązuje. Flaga to patrząc z punktu widzenia antropologii symbolicznej i stanowiącej jej część teorii symboli kardynalnych stworzonej przez Sherry B. Ortner jest symbolem skrótowym. Symbol skrótowy to rodzaj znaku, który dzięki temu, że kondensuje w sobie wiele znaczeń o znaczeniu kluczowym dla osób żyjących w danej kulturze, jest symbolem rdzennym. Zawiera w sobie pod względem treści najważniejsze dla jej nosicieli treści. Dlatego, też mogę powiedzieć, że prostokątny kawałek materiału pomalowany w biało-czerwone barwy to kwintesencja polskości, stanowiący ważny element naszej tożsamości.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz