Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

t.wojczak@pion.pl, 27 grudzień, 2018 - 10:38
Tomasz Wojczak

Sto lat temu Wielkopolanie wywołali jedno z nielicznych zwycięskich polskich powstań. Chwała Bohaterom !!!

W atmosferze podniecenia i entuzjazmu wywołanej przez przyjazd do stolicy Wielkopolski Ignacego Paderewskiego wybuchło powstanie. Stało się to dokładnie 27 grudnia 1918 r. Zostało ono wywołane przez niepodległościowych radykałów opowiadających się za przyłączeniem się naszego regionu do formującego się Państwa Polskiego. Ostrożna do tej pory Naczelna Rada Ludowa poparła powstanie. Do połowy stycznia 1919 r. wyparto Prusaków z terenu prawie całej Wielkopolski i części Kujaw.

Władzę w Wielkopolsce przejął Komisariat NRL. Przewodniczyli mu Wojciech Korfanty, Władysław Seyda i ksiądz Stanisław Adamski. Powstańcom sprzyjały wydarzenia wewnątrz Niemiec – zwłaszcza zaś komunistyczne powstanie w Berlinie. Stłumiono je jednak stosunkowo szybko i już w styczniu 1919 r. ruszyła niemiecka kontrofensywa. Bohatersko usposobieni żołnierze Armii Wielkopolskiej dowodzonej przez generała Józefa Dowbora Muśnickiego mężnie stawili jej opór. Przewaga niemiecka była jednak duża, jednakże Powstańcom Wielkopolskim sprzyjały okoliczności zewnętrze.

Odnowiony dnia 16 lutego 1919 r. w Trewirze rozejm Ententy z Niemcami został dzięki inicjatywnie francuskiej rozciągnięty także na Front Wielkopolski. Dzięki bohaterskim żołnierzom Armii Wielkopolskiej w podpisanym 28 czerwca 1919 r. w Wersalu traktacie pokojowym Ententy z Niemcami Wielkopolska weszła w skład II Rzeczypospolitej.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

W trakcie opracowywania artykułu korzystałem z książek Polska na Przestrzeni Wieków, pod red. Janusza Tazbira, Wielkopolska poprzez Wieki pióra Jerzego Topolskiego oraz dwóch książek Normana Daviesa – Boże Igrzysko oraz Serce Europy.

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz