Pokora w wierze

marcinl, 7 marzec, 2019 - 11:12
Martyna Sergiel

Wczoraj rozpoczął się Wielki Post - w tradycji kościoła jest to symboliczne powtórzenie okresu 40 dni, podczas których Jezus pościł na pustyni. Wyrzeczenia i oparcie się pokusom miały Go zbliżyć do Boga Ojca. Warto zatem przyjrzeć się Ewangelii, z którą wkraczamy w ten ważny dla człowieka wierzącego czas:

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie […]«

 

Pokora w wierze. Myślę, że to może być przesłanie, które chce do nas skierować Chrystus: głęboko zaufać, ale nie afiszować się z wiarą, nie traktować jej jako czegoś na pokaz, ale jako własny, moralny drogowskaz.

 

Czym jest właściwie wiara? Czy ma ona przynosić nam korzyści, czy raczej obdarzać energią, kiedy czynimy dobro bezinteresownie, z otwartego serca? Wiara ma ubogacać, sprawiać, że rozwiniemy się, wzrośniemy w człowieczeństwie. W taki sposób ma ona być dla nas czymś przynoszącym zysk, zysk duchowy.

 

Czynienie szlachetnych uczynków daje poczucie, że podejmujemy działanie dla dobra drugiego człowieka, a nie dla aplauzu. Stawiamy  potrzeby bliźniego przed własnymi, wyrzekamy się tego co sami posiadamy, by uszczęśliwić innego.

 

Nigdy jednak wiara nie powinna być środkiem do szukania poklasku, bo jeżeli chcemy być uczciwi wobec siebie, nie rozglądajmy się za korzyściami na Ziemi.

 

Wielki Post ma być 40-dniową drogą ku byciu lepszym, lepszym jako człowiek. Po prostu. Przeżywając go w pokorze, mamy większe szanse doświadczyć tego czasu naprawdę, w sposób autentyczny i głęboki. Zbliżyć się choć na krok do Boga-człowieka, który był przecież także jednym z nas.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz