Panowanie króla Kazimierza III Wielkiego

marcinl, 11 maj, 2018 - 11:11
Hanna Wawrzyńkiewicz

Serial historyczny „Korona Królów”, który emitowany jest obecnie w Telewizji Polskiej przypomina czasy gdy panował w Polsce Kazimierz III Wielki.

 

Król ten panował w Polsce od roku 1333 do 1370. Był synem króla Władysława Łokietka (1259 - 1333) i Jadwigi (1266 - 1339), córki Bolesława Pobożnego, księcia Wielkopolskiego. Serial od początku cieszy się dużą popularnością, co prawdopodobnie przyczyni się do większego zainteresowania nie tylko historią króla Kazimierza, ale i innych dawnych władców.

 

Kim był Kazimierz Wielki? Król ten pochodził z panującej wówczas w Polsce od kilkuset lat dynastii Piastów i znany jest jako wybitny polityk i władca, który zrealizował wiele korzystnych dla Polski przedsięwzięć. Mówi się o nim, że „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”, bowiem za jego panowania powstały liczne miasta, twierdze, spichlerze i zamki. Koronacja Kazimierza III Wielkiego i jego żony Aldony Anny Giedyminówny na króla i królową Polski odbyła się w Katedrze Wawelskiej 25 kwietnia 1333 r. Król Kazimierz Wielki starał się rządzić sprawiedliwie, nie lubił wojen i zawarł liczne sojusze, dzięki czemu powiększył Państwo Polskie. W 1343 r. zawarł pokój z Krzyżakami w Kaliszu, w latach 1340 - 1349 przyłączył Ruś Halicko-Włodzimierską, w latach od 1351 do 1353 zhołdował Mazowsze i w roku 1366 Podole.

 

Król Kazimierz Wielki dbał również o rozwój gospodarczy kraju, skodyfikował prawo (Statuty Kazimierza Wielkiego) i wprowadził jedną walutę. Chciał też aby w Polsce kształcono lekarzy, prawników i urzędników, dlatego w roku 1364 pował Akademię Krakowską, która kształci studentów do dziś, po tym jak kilka lat później królowa Jadwiga (prawnuczka Władysława Łokietka, żona Władysławy Jagiełły) przekazała swoje kosztowności na rzecz uczelni, co przyczyniło się do jej odnowienia i rozbudowy.

 

Kazimierz Wielki rozbudował również gotyckie budowle na Wawelu, tworząc wspaniałą rezydencję, w której odbył się słynny w całej Europie zjazd monarchów. Zaproszeni zostali oni na ślub wnuczki Kazimierza Elżbiety z Cesarzem Karolem IV. Dziś nie istnieje budynek w którym mieszkał król Kazimierz Wielki. Pod dziedzińcem odkryto dolne partie murów kazimierzowskiego skrzydła.

 

Podczas swojego panowania król Kazimierz myślał też o sukcesji, a ponieważ nie doczekał się upragnionego syna, z prawego łoża, dlatego też, zawarł układ z mężem swojej siostry królem Węgier Karolem Robertem regulujący tę kwestię. Zawarty układ został zrealizowany i w ten sposób od 1370 r. królem Polski został Ludwik Węgierski, syn Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta Andegaweńskiego. Król Ludwik Węgierski zabiegał o zapewnienie swoim córkom następstwa na tronie polskim. Dlatego też nadał szlachcie polskiej przywilej koszycki. Będąc już wcześniej od 1342 r. królem Węgier zyskał przydomek Wielki i uważany jest na Węgrzech za najwybitniejszego władcę. Jadwiga (1374 - 1399) córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, prawnuczka Władysława Łokietka, wnuczka siostry Kazimierza Wielkiego, Królowa Polski od 1384 do 1399, była wyjątkową kobietą i wspaniałą królową, dlatego też Kościół katolicki czci ją jak świętą i patronkę Polski. Ślub Jadwigi z Władysławem Jagiełłą w 1386 r. dał początek panowaniu w Polsce dynastii Jagiellonów.

 

Ale to tylko fragment z jakże bogatej historii Polski.

712 komentarzy

Dodaj nowy komentarz