Niezależność jest ważna - VIII spotkanie Na Tak

marcinl, 13 listopad, 2018 - 10:52
Martyna Sergiel

Dnia 9 listopada 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach cyklu spotkań Stowarzyszenia Na Tak odbyła się konferencja o nazwie (Nie)zależność.

 

Na początku miało miejsce uroczyste przywitanie gości przez Ewę Kowańską - obecnego Prezesa Stowarzyszenia.

 

Następnie głos zabrała Prof. Agnieszka Cybal-Michalska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która podkreślała sukcesy i aktywne działania uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Pierwszy z wykładów wygłosiła Prof. Beata Cytowska z Uniwersytetu we Wrocławiu. Dokonała ona wprowadzenia do głównego tematu konferencji, jaki stanowiła oczywiście niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Była mowa miedzy innymi o socjologicznym ujęciu niezależności człowieka w kontekście jego niepełnosprawności. Pojawiły się odwołania do słynnych badaczy i znawców tematyki, którzy analizowali niepełnosprawność w ujęciu socjologicznym. Nie zabrakło również odwołań z zakresu psychologii.

 

Profesor zaakcentowała potrzebę autonomii i samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną, którym powinno się pozwalać na samodzielne podejmowanie decyzji i - niekiedy - ponoszenie odpowiedzialności podjętych wyborów, gdyż jest to część stanowiąca o niezależności każdego człowieka.

 

Następnie na scenę wkroczyli przedstawiciele poznańskiej fundacji L’Arche, którzy w parach, tworzonych przez osoby z niepełnosprawnościami i asystenta opowiadali bardzo ciekawie o podejmowanych przez siebie próbach osiągnięcia własnej samodzielności. Uwagę widowni przykuli szczególnie Maciej Bajon i Adam Sekuracki, którzy w sposób bardzo humorystyczny mówili o swoich wysiłkach, dużych sukcesach i małych porażkach we wzajemnym dążeniu do autonomii.

 

Okazuje się bowiem, co niejednokrotnie podkreślali asystenci, że zależność jest obustronna i tak samo jak osoby z niepełnosprawnością uczą się od swoich asystentów, podobnie ich „opiekunowie” wynoszą wiele korzyści i dobra z tej obustronnej relacji.  „Mój podopieczny, Adam pokazał mi jak zaakceptować własne słabości” - stwierdził asystent, za co został nagrodzony gromkimi brawami i entuzjazmem osób zgromadzonych na widowni.

 

Cykl przemówień zamknęła dyskusja, w której nie zabrakło ciekawych spostrzeżeń i bogatych refleksji.

 

Głos zabrała Halina Grzymisławska-Słowińska, która dziękowała Fundacji L’Arche za interesujący występ i aktywne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Reasumując: konferencja była bardzo owocna i pełna nowych pomysłów na to jak uczynić życie osób z niepełnosprawnością intelektualną bardziej niezależnym. Myślę, że wniosła ona też wiele do debaty publicznej na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w ogóle.

 

Warto przy tym podkreślić, że takie wydarzenia są potrzebnym i ważnym głosem środowiska. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że właśnie dzięki podobnym inicjatywom głos ten przebije się na zewnątrz docierając do całego społeczeństwa. Po dzisiejszym dniu, myślę, że jest to nie tylko moje osobiste marzenie, i że kiedyś się ono spełni.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz