Dobra Seksualność w Kawiarni Dobrej

marcinl, 8 czerwiec, 2018 - 09:56
Tomasz Wojczak

W ubiegłym tygodniu w Kawiarni Dobrej odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Dobra Seskualność” poświęcone problematyce przemocy seksualnej doświadczanej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Spotkanie w sposób niezwykle kompetentny i zaangażowany poprowadziły pracownice Stowarzyszenia Na Tak. Pierwsza jego część poświęcona była definicjom, druga profilaktyce a trzecia sytuacjom gdy przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną zawodzi. Osoby prowadzące spotkanie przyjęły niezwykle szeroką definicję seksualności jako zespołu cech i zachowań wynikających z płci. Równie szeroko zostało pojęte pojęcie przemocy seksualnej - dotyczyło ono nie tylko czynności stricte seksualnych lecz również innych form agresji mających podtekst erotyczny. Za przemoc seksualną sensu stricte uznano w trakcie dyskusji zmuszanie kogoś do wykonywania czynności o charakterze erotycznym, bez jego zgody oraz brak możliwości przerwania w dowolnym momencie tego typu działań.

 

Bardzo rozbudowane były ostatnie dwie części spotkania. Bardzo podobało mi się to, że o tak drażliwych sprawach mówiono w sposób niezwykle otwarty i bezpruderyjny. Tematyka spotkania do łatwych i przyjemnych bynajmniej nie należała. Problem przemocy seksualnej dotyka osoby z niepełnosprawnością intelektualną tak samo jak dzieci zdrowe, jednakże osoby z tego typu ograniczeniami mają większe problemy z rozpoznaniem niewłaściwych zachowań i zakomunikowaniem o nich odpowiednim osobom.

 

Osoby prowadzące spotkanie przedstawiły masę materiału empirycznego. Wydarzenie pozwoliło spojrzeć na problematykę przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną z różnych perspektyw. Obecni na nim byli bowiem nie tylko specjaliści, ale i studenci psychologii i pedagogiki specjalnej oraz osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i rodzice osób z niepełnosprawnościami. Bardzo mi się to podobało, gdyż pozwoliło na naświetlenie problemu z wielu punktów widzenia. Spotkanie toczyło się w miłej atmosferze, dotyczyło istotnej kwestii, która jest bardzo ważnym problem społecznym.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz