Zostań dyrektorem Stowarzyszenia Na Tak

marcinl, 4 luty, 2019 - 10:35
red.

Poznańskie Stowarzyszenie Na Tak, będące organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, poszukuje kandydata na stanowisko dyrektor.

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku to:

 

- Bieżące zarządzanie organizacją we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia.

- Nadzór nad działalnością placówek i kadrą kierowniczą.

- Nadzór nad finansami stowarzyszenia.

- Realizacja i planowanie działań służących rozwojowi stowarzyszenia.

- Reprezentowanie stowarzyszenia.

 

Pracodawca oferuje:

 

- Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w dużej i prężnie działającej organizacji pozarządowej.

- Współpracę z doświadczonym i profesjonalnym zespołem.

- Możliwość współpracy z organizacjami i instytucjami z Polski i z zagranicy.

- Umowę o pracę na pełen etat.

 

Stowarzyszenie Na Tak oczekuje wobec kandydatów:

 

-  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym

-  znajomość  organizacyjnych i finansowych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych

-  dobra znajomość prawa z zakresu działalności organizacji pozarządowych (w szczególności przepisy o działalności stowarzyszeń, pożytku publicznego, ochrony danych osobowych, prawa pracy, podstawy księgowości)

-  umiejętności i doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy

-  wykształcenie wyższe,

-  mile widziana znajomość środowiska oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami

-  umiejętność obsługi komputera,

-  umiejętność pracy w zespole,

-  poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

-  przydatne prawo jazdy.

 

Praca od 1 marca 2019 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@natak.pl do dnia 15 lutego 2019r.

 

Stowarzyszenie Na Tak prosi o wpisanie przez kandydata do CV następującej klauzuli:

 

„Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że: administratorem moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako „Stowarzyszenie”),mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia pod adresem e-mail inspektor@natak.pl. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi mi wzięcie udziału w rekrutacji, moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora, podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. usprawiedliwiony interes Stowarzyszenia. Interesem tym jest wybór najlepszego kandydata/kandydatki na stanowisko, odbiorcą moich danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną), moje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją, mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, sprostowania moich danych osobowych, żądania usunięcia moich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu moich danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).”

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz