Zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu

marcinl, 24 styczeń, 2019 - 10:21
red.

We wtorek rząd przyjął projekt przewidujący zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 

Projekt ten dotyczy rodziców lub opiekunów, przebywających z dzieckiem na oddziale albo z osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym. Zmiany przepisów znajdą się w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przedłożony przez ministra zdrowia. W myśl nowych przepisów, dopuszczalne będzie jedynie pobieranie opłat za posiłki wydane rodzicom, używanie pościeli i korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez szpital lub inny zakład leczniczy.

 

Nowe regulacje prawne mają ułatwić możliwie jak najczęstsze i nieograniczone kontakty leczonych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla małego pacjenta - łagodzi stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, a w efekcie pozytywnie wpływa na proces leczenia.

 

Znowelizowane przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz