Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna

marcinl, 12 październik, 2017 - 10:04
red.

2 grudnia 2017 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu będzie miała miejsce Jubileuszowa Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowa na interwencja farmakologiczna".

 

Odbędzie się ona pod patronatem JM Rektora UMP prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego. Jej organizatorem jest Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydarzenie adresowane jest do pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz studentów kształcących się w języku polskim i angielskim. Ponadto Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa, którzy będą mieli możliwość wysłuchania prezentacji i udziału w zaplanowanych dyskusjach oraz wymiany doświadczeń w kuluarach.

 

Organizatorzy chcą spojrzeć na świat osób z zespołem Downa i ich opiekunów zarówno z punktu widzenia psychologii klinicznej jak również z perspektywy artystycznej. Omówione zostaną aspekty genetyczne i epigenetyczne, immunologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne i biochemiczne trisomii 21 stanowiące cel aktualnie proponowanej interwencji farmakologicznej.

 

Formularz rejestracyjny tutaj.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz