Wielkopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

marcinl, 6 wrzesień, 2017 - 11:47
red.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy i osoby niezrzeszone do udziału w II Wielkopolskim Konwencie Regionalnym Osóbz Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 13 października 2017 r. w Poznaniuw Auli im. Prof. Ziembińskiego Wydziału Prawa i Administracji UAM al. Niepodległości 53.

 

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się na przełomie września i października w wielu miastach w całej Polsce, m.in. w: Warszawie, Białystoku, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Opolu, Ostródzie, Rzeszowie, Szczecinie, a także w Poznaniu. Są wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom ogólnopolskiego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

 

Hasło III Kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”.

 

III  Kongres Osób z Niepełnosprawnościami organizowany jest na 5-lecie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami: wspólnie domagamy się prawa do godnego i niezależnego życia. Opracowujemy Strategię Osób z Niepełnosprawnościami, a na jej bazie założenia dla nowych ustaw (nowego systemu wsparcia).

 

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami wraz z konwentami regionalnymi uzyskał patronat Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Rada Programowa III Kongresu, wybrana spośród przedstawicieli organizacji partnerskich, pracuje nad wytycznymi i koncepcją nowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, które zostaną przedstawione Rządowi RP. Projekt Strategii zostanie poddany dyskusji podczas 16 Konwentów regionalnych (wrzesień-październik 2017), a następnie zaprezentowany podczas Kongresu. Chcemy, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością dowiedziało się o Strategii i mogło włączyć w jej opracowanie, by wspólnie domagać się prawa do godnego i niezależnego życia.

 

Udział w II Wielkopolskim Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu to nie tylko okazja do wymiany poglądów, zgłaszania problemów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście i regionie, lecz również współtworzenia ogólnopolskiej strategii wspierania osób z niepełnosprawnościami.

 

Ramowy program Wielkopolskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami:

 

10:00 – 10:15 Otwarcie Wielkopolskiego Konwentu Regionalnego.
Wprowadzenie w tematykę Konwentu Regionalnegooraz III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

10:15 – 12:15 Nowy system wsparcia dla osób z niepełnoprawnościami (opracowanie priorytetów dla Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz założeń dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia) – wystąpienie eksperta centralnego i dyskusja

12:15 – 12:30 Przerwa

12:30 – 14:00 Edukacja i doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju i pełnej inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Panel ekspercki wraz z dyskusją

 

Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

 

Formularz zgłoszeniowy tutaj.

 

Więcej informacji udzielają:


Ewa Maciejewska Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu - ewa.maciejewska@idn.org.pl, tel: 61 679 29 94.

 

Anna Rutz Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami - arutz@amu.edu.pl, tel.: 61 829 20 55.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Radia Poznań S.A oraz Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych PION.pl.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz