Wielkopolska Onkologia Dziecięca

marcinl, 23 kwiecień, 2018 - 09:50
red.

Poznańska Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi realizuje w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu projekt pn. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”.

 

Ideę tę wsparł Zarząd Województwa Wielkopolskiego kwotą w wysokości blisko 6 mln zł w ramach WRPO 2014+. W jego ramach powołane będzie Centrum Edukacji Zdrowotnej. Jego zadaniem będzie koordynacja działań edukacyjnych, informacyjnych oraz wspierające w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, komunikacji oraz pracy z dzieckiem dotkniętym chorobą nowotworową i jego rodziną. Działaniami w ramach programu objętych będzie 300 dzieci z chorobą nowotworową oraz 900 osób z ich otoczenia - rodzice, opiekunowie prawni, najbliższa rodzina - zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie obejmuje zarówno działania diagnostyczne, edukacyjne, jak również konsultacje ze specjalistami. W pięciu miastach województwa Wielkopolskiego: Poznaniu, Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu powstaną Lokalne Punkty Edukacji Zdrowotnej, odpowiedzialne za zadania informacyjne i promocyjne.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz