Stabilne zatrudnienie

marcinl, 15 kwiecień, 2019 - 09:41
red.

20 marca 2019 r. Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła zmiany do programu „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

 

Celem programu jest zwiększenie efektywności oferowanych w programie działań aktywizacyjnych. Dzięki wprowadzonym do projektu korektom na staże zawodowe w administracji rządowej będzie można kierować również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wprowadzono zapis, mówiący o tym, że maksymalna wysokość pomocy na te osoby w ramach modułu I „Instytucje" nie może przekroczyć 17 000 zł. Zmiany obejmują także wprowadzenie do programu nowego modułu. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych (Moduł II „Staże zawodowe"). W jego ramach osoby z niepełnosprawnościami kierowane będą na staże zawodowe w administracji rządowej. Moduł II „Staże zawodowe" skierowany jest do naczelnych, centralnych oraz terenowych organów administracji rządowej. Zadaniem organizacji 3 sektora będzie organizacja staży zawodowych w instytucjach oraz stworzenie optymalnych warunków do ich odbycia przez niepełnosprawnych.

 

W ramach modułu II dofinansowaniu podlegać będą następujące działania aktywizacyjne:

 

- przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej osoby niepełnosprawnej

- doradztwo zawodowe na rzecz osoby z niepełnosprawnościami

- uzyskanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych

- zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego

- zwrot kosztów dojazdów osobom niepełnosprawnym do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego

- wypłatę stypendium dla beneficjentów programu skierowanych na staż zawodowy

- szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz