Rekrutacja do nowego projektu AZW Bizon

marcinl, 11 kwiecień, 2018 - 08:14
red.

Prowadzona przez poznańskie Stowarzyszenie Na Tak Agencja Zatrudnienia Wspomaganego Bizon zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Kierunek praca - działaj skutecznie!”.

 

Projekt adresowany jest do bezrobotnych mieszkańców Wielkopolski w wieku produkcyjnym zmotywowanych do podjęcia pracy. Osoby te muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Kryteria przyjęcia do projektu:

 

- wiek 18-64 lata

- zamieszkanie na terenie Wielkopolski

- ważne orzeczenie o niepełnosprawności

 

W ramach ww. projektu AZW Bizon bezpłatnie oferuje:

 

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo zawodowe

- grupowe warsztaty kompetencji zawodowych

 - grupowe warsztaty kompetencji społecznych

 - płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy)

- indywidualne i grupowe treningi umiejętności praktycznych - praktyki zawodowe (w asyście trenera pracy)

- wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu pracy

- wsparcie trenera pracy w nowym miejscu zatrudnienia

 

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą adresu poczty elektronicznej: r.ogurkis@natak.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: 61 222 37 35 i 603 999 242. Można też przyjść do siedziby AZW Bizon przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

 

Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz