Praca dla psychologa

marcinl, 12 styczeń, 2018 - 09:10
red.

Stowarzyszenie Na Tak oferuje pracę na stanowisku  psychologa w projekcie „Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania".

 

Jest on realizowany przez Stowarzyszenie Na Tak w partnerstwie z Miastem Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Praca obejmuje 0,1 etatu, czyli około 15-17 godzin w miesiącu. Godziny i pory pracy psycholog ustala samodzielnie.

 

W zakres obowiązków psychologa wchodzą:

 

- świadczenie zindywidualizowanego wsparcia psychospołecznego na rzecz pełnoletnich członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w Projekcie, którzy sprawują nad nim opiekę i wspólnie zamieszkują i gospodarują w domu rodzinnym

 

- realizowanie indywidualnych porad psychologicznych; zakres wsparcia obejmuje:

 

redukcja barier wewnętrznych opiekunów faktycznych negatywnie wpływających na niezależność mieszkaniową i społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną, budowanie kompetencji opiekunów faktycznych do wzmacniania samodzielności i zaradności osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domu po zakończeniu treningu mieszkaniowego/pobytu w mieszkaniu wspieranym

 

- udzielanie porad psychologicznych w tematyce zgłaszanej przez klienta

- stosowanie metodologii Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach

- współpraca z trenerami mieszkaniowymi w zakresie uzgadniania problematyki przypadku

- samodzielna organizacja pracy własnej

- wykonywanie innych poleceń kierownika projektu

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Magdaleną Garbowską pełniącą funkcję kierownika projektu: m.garbowska@natak.pl.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz