PKP Intercity - informacja dla pasażerów z niepełnosprawnościami

marcinl, 7 listopad, 2017 - 09:54
red.

PKP Intercity informuje o tym, że w celu zapewnienia wszelkiej możliwej pomocy w podróży osobom z niepełnosprawnościami i ludziom o ograniczonej sprawności ruchowej istnieje konieczność wcześniejszego zgłoszenia chęci odbycia podróży.

 

Nieodpłatna pomoc dedykowana osobom z niepełnosprawnościami zapewniana jest w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości zwłaszcza, gdy o potrzebie jej udzielenia PKP IC zostanie poinformowana z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem.

 

Jeżeli niepełnosprawny pasażer nie powiadomi PKP IC o planowanym przejeździe w terminie przewoźnik ten podejmie racjonalne działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej, mogła podróżować wybranym pociągiem lub przesiąść się do skomunikowanego składu.

 

W wypadku braku możliwości organizacji pomocy na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo podróżnego lub personelu uczestniczącego w procesie zorganizowania pomocy, PKP IC może wskazać alternatywny sposób realizacji zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach odmówić udzielenia pomocy.

 

Zgłosić chęć podróży można za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta pod numerami telefonu: 703 200 200 i dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych  +48 22 391 97 57.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz